topbild

 :: INNAN BORRNING
 :: ENERGIBRUNNAR
 :: VATTENBRUNNAR
 :: MASKINER
 :: KONTAKTA OSS
   
Hur vi borrar en bergvärmebrunn
Planering

Innan borrning kommer någon av oss att besöka platsen för att tillsammans med er bestämma placeringen av brunnen. Borrhålet ska placeras minst 4 meter från huset. Kontrollera tillståndet för avstånd till grannfastighet.
Även lite detaljer om arbetets utförande, såsom hur man ställer upp lastbil och container etc, behandlas då.
Lastbilen bör kunna placeras inom 40 m , containern ska vara inom 25 m och borrmaskinen körs ända fram till borrplatsen. Lastbilen är en stor lastbil, borrmaskinen är 2,2 m bred.
Redan i detta skede är det viktigt att ni vet hur ledningar för vatten, avlopp, el och telefon är draget på tomten. Tid för detta möte bokas per telefon.

Borrning

Vi kommer på morgonen (åker från Kungälv ca 06.30) och beräknar att arbetet tar en dag. Någon hos Er måste vara hemma på morgonen när vi kommer, för att se till så våra borrare får vad vi behöver.
Vi behöver:
  • Ström – 1 fas, 10 A
  • Vatten – trädgårdsslang, utv. vattenutkastare – åtgång mellan 500 till 5.000 liter
  • Toalett – under dagen
  • Plats där borrvatten kan pumpas ut

Träd och växter som står i vägen för arbetets utförande skall vara undanröjt innan vi kommer till platsen. Även bilar och andra saker som kan stå i vägen, eller hindra förbipassage, skall vara borta.
Om vi hindrar framkomligheten för grannar måste de vidtalas innan borrning.

Kablar, ledningar, oljetankar och ev. underbyggnader skall utmarkeras om de är i närheten av borrplatsen. Borrhålet får inte placeras så att det finns någon risk att borra sönder något.

Vårt arbete består av att borra hålet och montera slangen i borrhålet. Slangen monteras vanligtvis direkt efter att borrhålet blivit klart.

Vi bokar containerns utplacering ungefär samtidigt som oss eller dagen före.

I vissa fall drar vi också kollektorrören innanför ytterväggen. Detta sker efter att borrhålet är färdigt. En speciell dag för detta bokas med Er.

Under vintertid skall snö som stör verksamheten vara undanröjd, och vägar till fastigheten väl sandade. Se till att tillräcklig bredd finns på gatan så att vår lastbil inte hindrar förbipassage med andra bilar.

Tillståndet från kommunen måste vara klart innan borrning. Även tillstånd för ev. viktbegränsningar på vägar måste också vara klart. Ibland krävs även polistillstånd för att ställa upp lastbil och container.

Om ni har någon undran så tveka inte att ringa oss! (e-post funkar givetvis lika bra).
nedlinje